Share = { vkontakte: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://vkontakte.ru/share.php?'; url += 'url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&title=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&description=' + encodeURIComponent(text); url += '&image=' + encodeURIComponent(pimg); url += '&noparse=true'; Share.popup(url); }, odnoklassniki: function(purl, text) { url = 'http://www.odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=addShare&st.s=1'; url += '&st.comments=' + encodeURIComponent(text); url += '&st._surl=' + encodeURIComponent(purl); Share.popup(url); }, facebook: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://www.facebook.com/sharer.php?s=100'; url += '&p[title]=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&p[summary]=' + encodeURIComponent(text); url += '&p[url]=' + encodeURIComponent(purl); url += '&p[images][0]=' + encodeURIComponent(pimg); Share.popup(url); }, twitter: function(purl, ptitle) { url = 'http://twitter.com/share?'; url += 'text=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&counturl=' + encodeURIComponent(purl); Share.popup(url); }, mailru: function(purl, ptitle, pimg, text) { url = 'http://connect.mail.ru/share?'; url += 'url=' + encodeURIComponent(purl); url += '&title=' + encodeURIComponent(ptitle); url += '&description=' + encodeURIComponent(text); url += '&imageurl=' + encodeURIComponent(pimg); Share.popup(url) }, popup: function(url) { window.open(url,'','toolbar=0,status=0,width=626,height=436'); } };

Tiểu thuyết nước ngoài hay về tình yêu

Results 1 - 10 of 14 Trang chủ Tải Zalo Về Máy Tnh mi n ph - Cách c i 'ặt v. essay, Warren Buffett - Các b i tiểu lun của Warren Buffett". có l m sách về. Trên 'ời n y có gì hơn tình yêu, v ma lực âm nhạc. . Nước có thể rẻ nhưng nó không mi n ph.

online    systemic yeast infection in dogs   week 9 battle star season 6   live while we re young one direction lyrics youtube

.

.


ruth bader ginsburg young photos

.

..

-

.

.

.

.

.


baby dropping at 33 weeks

.

.

.

3 COMMENTS

  1. Acowerin says:  2. Fantina B. says:  3. Misty L. says:

    .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Map